Senin, 07 Desember 2009

do'a UNTUK JUALAN

NIYAT INGSUN BEBAKULAN DEDAGANGAN, SING ADOL LAN SING TUKU KIPO KIPO, SING ADOL MURAH SING TETUKU NGLARANGI, KEMRUBUT KOYO TEKANE TAWON AGUNG

cara mengamalkan
puasa mutih 3 hari 3 malam, kemudian puasa senen kamis sebanyak 7 bulan lamanya dimulai hari kamis wage, mantra dibaca ketika akan membuka toko atau dagangan atau ketika berjualan

DO'A MENCARI MODAL

MARCONO MASIDEM, SAPI GUMARANG KANG KANGGO NYAUR UTANG, KEBO DUNGKUL KANG KANGGO MACU, NINI KANG NGIDERI, KAKI KANG MIJENI, METIK SANDHANG PANGANE SRI SADONO KANG SUNDHUK KEMBANG MULYO, SRI SADONO KANG ONO TEGIL KEPANASAN,KULO BEKTO WANGSUL DATENG GENDHONG PANGAYOMAN. OJO OBAH OBAH, OJO POLAH, YEN ORANG INGSUN KANG NGOBAHAKE


cara mengamalkan
puasa mutih 7 hari 7 malam, pati geni sehari semalam, mulai kamis wage. Mantra dibaca tiap malam jam 12 di muka halaman rumah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar